ימים לא פשוטים עוברים על כולנו, בהתמודדות עם המציאות החדשה. נגיף הקורונה אינו מבחין בין אוכלוסיות ובין מגזרים ומשפיע על כולם ובעיקר על אוכלוסיות פגיעות. בתקופות מורכבות שכאלה, מרבית התושבים מצליח לגלות את מלוא כוחו וחוסנו.
המועצה המקומית פועלת ליצירת מהלך מתואם ומסונכרן בין מגוון הצרכים והמענים ההתנדבותיים, שייצר פעולה אפקטיבית, לכלל התושבים בעת הזו.
במידה והינכם מעוניינים לתת - להתנדב , ניתן לפנות למועצה המקומית . או לשלוח דוא"ל על גבי טופס רישום מתנדבים​.