1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה​​​ 

1.1 | בית מרקחת

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD
תאריך פרסום המפרט: 20.10.2015
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק
פרק 3 - משטרת ישראל
להורדת הפרק
פרק 4 - משרד הבריאות
להורדת הפרק
פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 200 מ"ר)
להורדת הפרק
פרק 6 - הרשות הארצית לכבאות והצלה

 

1.4 א' | טיפולים לא רפואיים בגוף האדם: טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 29.04.2021
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - תנאים רוחביים
להורדת הפרק
פרק 3 - משרד הבריאות
להורדת הפרק
פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 300 מ"ר)
להורדת הפרק
פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

1.4 ב' | טיפולים לא רפואיים בגוף האדם: מספרה

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 20.12.2020
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק

פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק

פרק 3 - משרד הבריאות
​להורדת הפרק

פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 300 מ"ר)
​​להורדת הפרק

פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
​​להורדת הפרק

1.5 ב' | מעבדות לא רפואיות: מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

תאריך פרסום המפרט: 20.12.2020
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן
להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 

פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק

פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק

פרק 3 - משרד החקלאות
​להורדת הפרק

פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 300 מ"ר)
​להורדת הפרק

פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
​​להורדת הפרק

1.7 | מעבדת שיניים

תאריך פרסום המפרט: 29.07.2019
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק
פרק 3 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
להורדת הפרק
פרק 4 - משרד הבריאות
להורדת הפרק
פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 300 מ"ר)
להורדת הפרק
פרק 6 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

1.8 | חדר מתים למעט בבתי חולים

הערה: על פי התוספת לצו רישוי עסקים, משרד הבריאות הוא נותן אישור בפריט זה, הפטור מכתיבת מפרט אחיד

תאריך פרסום המפרט: 01.12.2020
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 

פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק

פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק

פרק 3 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק​2 - דלק ואנרגיה

2.1 ג' | גז: מכירתו, חלוקתו

הערה: על פי התוספת לצו רישוי עסקים, משרד הבריאות הוא נותן אישור בפריט זה, הפטור מכתיבת מפרט אחיד

תאריך פרסום המפרט: 28.12.2020
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 

פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק

פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק

פרק 3 - משטרת ישראל
​להורדת הפרק

פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 300 נ"ר)
להורדת הפרק

פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
​להורדת הפרק

 

2.1 ה' | גז: תיקון מכלים

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 20.10.2015
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק
פרק 3 - המשרד להגנת הסביבה
להורדת הפרק
פרק 4 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
להורדת הפרק
פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 50 מ"ר)
להורדת הפרק
פרק 6 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

2.2 א' | דלק לסוגיו: תחנת דלק ותדלוק

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 20.10.2015
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק
פרק 3 - המשרד להגנת הסביבה
להורדת הפרק
פרק 4 - משטרת ישראל
להורדת הפרק
פרק 5 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
להורדת הפרק
פרק 6 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק​​3 - חקלאות, בעלי חיים

3.1 | בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

תאריך פרסום המפרט: 20.10.2015
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן
להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק
פרק 3 - המשרד להגנת הסביבה
להורדת הפרק
פרק 4 - משרד החקלאות
להורדת הפרק
פרק 5 - משרד הבריאות
להורדת הפרק
פרק 6 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 500 מ"ר)
להורדת הפרק
פרק 7 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

3.4 א' | חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי: ייצורם, אריזתם, אחסונם

הערה: על פי התוספת לצו רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה הוא נותן אישור בפריט זה, הפטור מכתיבת מפרט אחיד

תאריך פרסום המפרט: 01.12.2020
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן

להורדת המפרט בפורמט PDF
להורדת המפרט בפורמט WORD

פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק

פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק

פרק 3 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
​להורדת הפרק

פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
​להורדת הפרק

3.4 ג' | חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי: מכירתם

תאריך פרסום המפרט: 20.10.2015
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק
פרק 3 - המשרד להגנת הסביבה
להורדת הפרק
פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

3.5 א' | מזון לבעלי חיים: ייצורו, עיבודו, אריזתו

הערה: על פי התוספת לצו רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה הוא נותן אישור בפריט זה, הפטור מכתיבת מפרט אחיד.
להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 29.04.2021
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - תנאים רוחביים
להורדת הפרק
פרק 3 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
להורדת הפרק
פרק 4 - משרד החקלאות
להורדת הפרק
פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר)
להורדת הפרק
פרק 6 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

3.5 ב' | מזון לבעלי חיים: אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו

תאריך פרסום המפרט: 01.12.2020
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן

להורדת המפרט בפורמט PDF
להורדת המפרט בפורמט WORD

פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק

פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק

פרק 3 - משרד החקלאות
​להורדת הפרק

פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 300 מ"ר)
​​להורדת הפרק

פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
​​להורדת הפרק

3.6 ב' | פסדים ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם; בצו זה "פסדים" - כמשמעותו בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ"א-1981 (להלן - תקנות הפסדים): עיבודם


הערה: על פי התוספת לצו רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה הינו נותן אישור בפריט זה, הפטור מכתיבת מפרט אחיד

תאריך פרסום המפרט: 29.07.2019
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק
פרק 3 - משרד החקלאות
להורדת הפרק
פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 500 מ"ר)
להורדת הפרק
פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

 ​4 - מזון

4.2 א' | בית אוכל - מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6*

*מסעדה לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8

תאריך פרסום המפרט: 20.10.2015
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק
פרק 3 - משטרת ישראל
להורדת הפרק
פרק 4 - משרד הבריאות
להורדת הפרק
פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 50 איש לכל היותר ששטחו המבונה עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף)
להורדת הפרק
פרק 6 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

4.2 ב' | בית אוכל - מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6:*

בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור פריט 4.8

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 29.04.2021
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - תנאים רוחביים
להורדת הפרק
פרק 3 - משטרת ישראל
להורדת הפרק
פרק 4 - משרד הבריאות
להורדת הפרק
פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר)
להורדת הפרק
פרק 6 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

4.2 ג' | בית אוכל - מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6:*

הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6ה'

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 29.04.2021
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - תנאים רוחביים
להורדת הפרק
פרק 3 - משרד הבריאות
להורדת הפרק
פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר)
להורדת הפרק
פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

4.5 ב' | חלב גולמי: הובלתו

תאריך פרסום המפרט: 20.10.2015
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן

להורדת המפרט בפורמט PDF
להורדת המפרט בפורמט WORD


פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק

פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק

פרק 3 - משרד החקלאות
​להורדת הפרק

טונות ליום); מחומרי גלם שאינם מן החי (מעל 50 טונות ליום)*

*מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם: ייצורו, עיבודו, אריזתו - מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום, ייצורו, עיבודו, אריזתו - מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום

 

הערה: על פי התוספת לצו רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות הם נותני אישור בפריט זה, הפטורים מכתיבת מפרט אחיד

תאריך פרסום המפרט: 01.12.2020
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן

להורדת המפרט בפורמט PDF
להורדת המפרט בפורמט WORD

פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק

פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק

פרק 3 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
​להורדת הפרק

פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 500 מ"ר)
​להורדת הפרק

פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
​​להורדת הפרק

4.7 א' | מזון לרבות משקאות - מכירתו: קיוסק

תאריך פרסום המפרט: 29.07.2019
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק
פרק 3 - משרד הבריאות
להורדת הפרק
פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 300 מ"ר)
להורדת הפרק
פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

4.8 | משקאות משכרים - פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

תאריך פרסום המפרט: 29.07.2019
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן 

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק
פרק 3 - משטרת ישראל
להורדת הפרק
פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 50 איש לכל היותר ששטחו המובנה עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף)
להורדת הפרק
פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

 5 -  מים ופסולת

5.1 ב' | אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים: איסופה, הובלתה

תאריך פרסום המפרט: 20.10.2015
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק
פרק 3 - המשרד להגנת הסביבה
להורדת הפרק

5.1 ג' | אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים:*

טיפול בפסולת, לרבות פסולת אלקטרונית; לעניין זה, "טיפול" - לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה

הערה: על פי התוספת לצו רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה הוא נותן אישור בפריט זה, הפטור מכתיבת מפרט אחיד.
להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 29.04.2021
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - תנאים רוחביים
להורדת הפרק
פרק 3 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 500 מ"ר)
להורדת הפרק
פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

5.3 ג' | שפכים וקולחין: הובלתם במכליות

תאריך פרסום המפרט: 20.10.2015
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק
פרק 3 - המשרד להגנת הסביבה
להורדת הפרק
פרק 4 - משרד הבריאות
להורדת הפרק6 - מסחר ושונות
 

6.1 | אחסנה - מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר, ששטחו 50 מ"ר ומעלה*

*אחסנה - מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה

תאריך פרסום המפרט: 20.12.2020
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן 

להורדת המפרט בפורמט PDF
להורדת המפרט בפורמט WORD

פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק

פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק

פרק 3 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 200 מ"ר בגובה עד 3.70 מ')
​להורדת הפרק

פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
​להורדת הפרק

6.2 | חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

תאריך פרסום המפרט: 28.12.2020
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן 

להורדת המפרט בפורמט PDF
להורדת המפרט בפורמט WORD

פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק

פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק

פרק 3 - משטרת ישראל
​להורדת הפרק

פרק ד' - הרשות הארצית לכבאות והצלה
​​להורדת הפרק

6.4 | מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 29.04.2021
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן:
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - תנאים רוחביים
להורדת הפרק
פרק 3 - המשרד להגנת הסביבה
להורדת הפרק
פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 300 מ"ר)
להורדת הפרק
פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

6.5 | מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם - ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם

הערה: על פי התוספת לצו רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה הוא נותן אישור בפריט זה, הפטור מכתיבת מפרט אחיד

תאריך פרסום המפרט: 20.12.2020
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן

להורדת המפרט בפורמט PDF
להורדת המפרט בפורמט WORD


פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק

פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק

פרק 3 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
​להורדת הפרק

פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 300 מ"ר)
​​להורדת הפרק

פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
​​​להורדת הפרק

6.9 א' | רוכלות: רוכלות מזון

תאריך פרסום המפרט: 20.12.2020
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן 

להורדת המפרט בפורמט PDF
להורדת המפרט בפורמט WORD

פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק

פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק

פרק 3 - משרד הבריאות
​להורדת הפרק

פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
​להורדת הפרק

6.9 ב' | רוכלות: רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

תאריך פרסום המפרט: 29.07.2019
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק
פרק 3 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר)
להורדת הפרק

6.9 ג' | רוכלות: רוכלות אחרת

תאריך פרסום המפרט: 29.07.2019
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק
פרק 3 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר)
להורדת הפרק

6.14 | מוצרי עישון לסוגיהם - מקום למכירה קמעונאית שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר*

*מוצרי עישון לסוגיהם - מקום למכירה קמעונאית שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו. "מוצר עישון" - כהגדרתו בחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, התשמ"ג-1983
תאריך פרסום המפרט: 28.12.2020
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן
להורדת המפרט בפורמט PDF
להורדת המפרט בפורמט WORD

פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק

פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק

פרק 3 - משרד הבריאות
​להורדת הפרק

פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 300 מ"ר)
​להורדת הפרק

פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
​​להורדת הפרק

 


7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט

7.5 | מכון כושר ששטחו גדול מ-800 מ"ר שאינו אחד מאלה*

*מכון כושר ששטחו גדול מ-800 מ"ר שאינו אחד מאלה:
א.    מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988, המשמש את ספורטאיהם בלבד.
ב.    מכון כושר המחוזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד.
ג.    מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או במקום עבודה, שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד.
ד.    מכון כושר בבית מלון המשמש את אורחי המלון בלבד.
תאריך פרסום המפרט: 29.07.2019
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן
להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק
פרק 3 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

7.7 א' | עינוג ציבורי: מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, בלא מזון

תאריך פרסום המפרט: 20.12.2020
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן 

להורדת המפרט בפורמט PDF

להורדת המפרט בפורמט WORD

פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק

פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק

פרק 3 - משטרת ישראל
​להורדת הפרק

פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - 50 איש לכל היותר)
​להורדת הפרק

פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
​​להורדת הפרק8 - רכב ותעבורה

8.3 א' | הובלה: כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 29.04.2021
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - תנאים רוחביים
להורדת הפרק
פרק 3 - משטרת ישראל
להורדת הפרק

8.4 ב' | הסעת נוסעים: תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

תאריך פרסום המפרט: 20.10.2015
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן 

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק
פרק 3 - המשרד להגנת הסביבה
להורדת הפרק
פרק 4 - משטרת ישראל
להורדת הפרק
פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

8.6 א' | כלי רכב וצמ"ה (למעט חלקים משומשים): מכירתם, השכרתם, תיווך בהם

*כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים: מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים

תאריך פרסום המפרט: 20.12.2020
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן

להורדת המפרט בפורמט PDF
להורדת המפרט בפורמט WORD


פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק

פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק

פרק 3 - משטרת ישראל
​להורדת הפרק

פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 300 מ"ר)
​להורדת הפרק

פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
​להורדת הפרק

8.6 ב' | כלי רכב וצמ"ה (למעט חלקים משומשים): חניון בתשלום, או חניון המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו*

*כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים: חניון בתשלום, או חניון המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו ששטחם מעל 500 מ"ר, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז'

תאריך פרסום המפרט: 20.12.2020
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן 

להורדת המפרט בפורמט PDF
להורדת המפרט בפורמט WORD

פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק

פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק

פרק 3 - משטרת ישראל
​להורדת הפרק

פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
​​להורדת הפרק

8.6 ו' | כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים: ייצורם, שיפוצם

הערה: על פי התוספת לצו רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה הוא נותן אישור בפריט זה, הפטור מכתיבת מפרט אחיד.
להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 29.04.2021
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן:
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - תנאים רוחביים
להורדת הפרק
פרק 3 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
להורדת הפרק
פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 300 מ"ר)
להורדת הפרק
פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

8.9 א' | מוסך - מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

*מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי: מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 20.10.2015
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק
פרק 3 - המשרד להגנת הסביבה
להורדת הפרק
פרק 4 - משטרת ישראל
להורדת הפרק
פרק 5 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
להורדת הפרק
פרק 6 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

8.9 ד' | מוסך, תיקון תקרים

תאריך פרסום המפרט: 29.07.2019
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן 

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק
פרק 3 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
להורדת הפרק
פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 200 מ"ר)
להורדת הפרק
פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

8.9 ו' | מוסך: מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי: תיקון תקרים

תאריך פרסום המפרט: 20.12.2020
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן 

להורדת המפרט בפורמט PDF
להורדת המפרט בפורמט WORD

פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק

פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק

פרק 3 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 300 מ"ר)
​להורדת הפרק

פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
​​להורדת הפרק9 - שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת

9.1 א' | כלי נשק ותחמושת: מטווח ירי

תאריך פרסום המפרט: 20.12.2020
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן

להורדת המפרט בפורמט PDF
להורדת המפרט בפורמט WORD

פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק

פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק

פרק 3 - משטרת ישראל
​להורדת הפרק

פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 300 מ"ר)
להורדת הפרק

פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
​להורדת הפרק

9.1 ב' | מטווח ירי

תאריך פרסום המפרט: 29.07.2019
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן 

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק
פרק 3 - משטרת ישראל
להורדת הפרק
פרק 4 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
להורדת הפרק
פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - בשטח פתוח)
להורדת הפרק
פרק 6 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (בשטח מבונה)
להורדת הפרק10 - תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

 

10.4 א' | טקסטיל, דברי הלבשה: ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

​הערה: על פי התוספת לצו רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה הוא נותן אישור בפריט זה, הפטור מכתיבת מפרט אחיד

תאריך פרסום המפרט: 20.12.2020
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן

להורדת המפרט בפורמט PDF

להורדת המפרט בפורמט WORD

פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק

פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק

פרק 3 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
​להורדת הפרק

פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
​​להורדת הפרק

10.4 ב' | טקסטיל, דברי הלבשה: גזירה, תפירה

תאריך פרסום המפרט: 20.12.2020
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן

להורדת המפרט בפורמט PDF

להורדת המפרט בפורמט WORD

פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק

פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק

פרק 3 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
​להורדת הפרק

פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 500 מ"ר)
להורדת הפרק

פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
​להורדת הפרק

10.5 | דברי הנעלה - ייצורם

הערה: על פי התוספת לצו רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה הוא נותן אישור בפריט זה, הפטור מכתיבת מפרט אחיד. 

תאריך פרסום המפרט: 20.12.2020
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן

להורדת המפרט פורמט PDF 
להורדת המפרט פורמט WORD 

פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק

פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק

פרק 3 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
​להורדת הפרק

פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
 להורדת הפרק

10.6 א' | דשנים: ייצורם, עיבודם, אריזתם

הערה: על פי התוספת לצו רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה הוא נותן אישור בפריט זה, הפטור מכתיבת מפרט אחיד
להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 29.04.2021
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן:
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - תנאים רוחביים
להורדת הפרק
פרק 3 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
להורדת הפרק
פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

10.7 א' | חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן שיש ומוצריהם:*

*הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש

הערה: על פי התוספת לצו רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה הוא נותן אישור בפריט זה, הפטור מכתיבת מפרט אחיד
להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 29.04.2021
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן: 
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - תנאים רוחביים
להורדת הפרק
פרק 3 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
להורדת הפרק
פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 500 מ"ר)
להורדת הפרק
פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

10.7 ב' | חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן שיש ומוצריהם:*

אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 29.04.2021
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן:
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - תנאים רוחביים
להורדת הפרק
פרק 3 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 300 מ"ר)
להורדת הפרק
פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

10.8 ב' | חומרי חיטוי או ניקוי: אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 20.10.2015
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק
פרק 3 - המשרד להגנת הסביבה
להורדת הפרק
פרק 4 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
להורדת הפרק
פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

10.9 | חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו

הערה: על פי התוספת לצו רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הם נותני אישור בפריט זה, הפטורים מכתיבת מפרט אחיד

תאריך פרסום המפרט: 28.12.2020
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן 

להורדת המפרט פורמט PDF 
להורדת המפרט פורמט WORD 

פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק

פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק

פרק 3 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
​להורדת הפרק

10.10 א' | חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים:*

*ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם

הערה: על פי התוספת לצו רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה הוא נותן אישור בפריט זה, הפטור מכתיבת מפרט אחיד
להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 29.04.2021
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן:
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - תנאים רוחביים
להורדת הפרק
פרק 3 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
להורדת הפרק
פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

10.10 ו' | חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים:

*טיפול בפסולת

הערה: על פי התוספת לצו רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה הוא נותן אישור בפריט זה, הפטור מכתיבת מפרט אחיד.
להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 29.04.2021
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן: 
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - תנאים רוחביים
להורדת הפרק
פרק 3 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
להורדת הפרק
פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

10.14 א' | מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכב מתכתי, גרוטאות מתכת: ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפוים, ניקוים, צביעתם

הערה: על פי התוספת לצו רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה הוא נותן אישור בפריט זה, הפטור מכתיבת מפרט אחיד
להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 29.04.2021
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן:
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - תנאים רוחביים
להורדת הפרק
פרק 3 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
להורדת הפרק
פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

10.14 ב' | מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכב מתכתי, גרוטאות מתכת: פחחות, למעט פחחות רכב

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 29.04.2021
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן:
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - תנאים רוחביים
להורדת הפרק
פרק 3 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
להורדת הפרק
פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 500 מ"ר)
להורדת הפרק
פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

10.14 ד' | מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכב מתכתי, גרוטאות מתכת: ייצור שלטים

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 29.04.2021
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן:
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - תנאים רוחביים
להורדת הפרק
פרק 3 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
להורדת הפרק
פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר - עד 500 מ"ר)
להורדת הפרק
פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

10.14 ה' | מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכב מתכתי, גרוטאות מתכת: אחסונם, מיונם, סחר בהם

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 29.04.2021
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן:
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - תנאים רוחביים
להורדת הפרק
פרק 3 - משטרת ישראל
להורדת הפרק
פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

10.14 ו' | מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכב מתכתי, גרוטאות מתכת: הרכבתם

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 29.04.2021
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן:
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - תנאים רוחביים
להורדת הפרק
פרק 3 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
להורדת הפרק
פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

10.16 א' | עץ ומוצריו: עיבוד, ייצור, צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי

הערה: על פי התוספת לצו רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה הוא נותן אישור בפריט זה, הפטור מכתיבת מפרט אחיד.
להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 29.04.2021
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן:
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - תנאים רוחביים
להורדת הפרק
פרק 3 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
להורדת הפרק
פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

10.16 ב' | עץ ומוצריו: ייצור רהיטים

להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 29.04.2021
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן:
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - תנאים רוחביים
להורדת הפרק
פרק 3 - המשרד להגנת הסביבה
להורדת הפרק
פרק 4 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
להורדת הפרק
פרק 5 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

10.16 ג' | עץ ומוצריו: אחסונו ומכירתו

תאריך פרסום המפרט: 20.12.2020
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן

להורדת המפרט פורמט PDF 
להורדת המפרט פורמט WORD 

פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק

פרק 2 - הבהרות רוחביות
להורדת הפרק

פרק 3 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
​להורדת הפרק

10.20 | פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור

הערה: על פי התוספת לצו רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה הוא נותן אישור בפריט זה, הפטור מכתיבת מפרט אחיד.
להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 29.04.2021
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן:
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - תנאים רוחביים
להורדת הפרק
פרק 3 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
להורדת הפרק
פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק

10.21 | נייר ומוצריו: ייצור

הערה: על פי התוספת לצו רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה הוא נותן אישור בפריט זה, הפטור מכתיבת מפרט אחיד.
להורדת המפרט בפורמט PDF 
להורדת המפרט בפורמט WORD 
תאריך פרסום המפרט: 29.04.2021
הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן:
פרק 1 - הגדרות כלליות
להורדת הפרק
פרק 2 - תנאים רוחביים
להורדת הפרק
פרק 3 - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
להורדת הפרק
פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה
להורדת הפרק