לחץ כאן​​​ להורדת טבלת ועדות הרשות המקומית עספיא - תאריך עדכון הועדות 10/08/2020