דלג לתוכן העמוד

מניעת עישון במקומות ציבור

        

מניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון

ב 7- לנובמבר 2007 , כ"ו בחשוון התשס"ח, נכנס לתוקף התיקון לחוק מניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון. ב 29- למאי 2012 –ח' בסיוון התשע"ב הורחב החוק באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ובוצעו שינויים בתוספת לחוק.

מטרתו של חוק זה למנוע את העישון במקומות ציבוריים ואת חשיפת הציבור לעישון כפוי, הגורמת למוות, למחלות ולנכות.

מחזיקים במקומות ציבוריים ו/או נושאי משרה ישאו באחריות ליישום החוק והוראותיו. בנוסף, הורחבה ההגדרה של "מחזיק למעשה", האחראי לאכיפת החוק.
החוק אוסר עישון במקומות ציבוריים, בתי עסק ומקומות עבודה. בחלק מן המקומות המוגדרים בחוק, ניתן להקצות חדר המיועד לעישון, שיהיה נפרד לחלוטין, מאוורר היטב, ושהעשן אינו מהווה מטרד בחלקים אחרים באותו מקום. במסעדות, פאבים, אולמות שמחה ומקומות אחרים בהם העישון אסור, גודלו של חדר העישון אינו יכול לעלות על רבע מכלל השטח הפתוח לציבור. בכל מקום אחר בעסק או באותו מוסד, שאינו עונה על הדרישות המפורטות,כגון חדר מדרגות, אסור לעשן או להתיר עישון.

המחזיק במקום ציבורי חייב להציב שילוט המורה על איסור עישון במקום וכן חל איסור על הצבת מאפרות במקום, למעט בחדר עישון, במידה ויש.

איסור העישון מתייחס לכל מוצרי העישון, הכוללים בין השאר, סיגריות, סיגרים, מקטרת,נרגילה, סיגריות אלקטרוניות ואחרים. עבירה על החוק הינה עבירה פלילית, הנושאת קנסות בצידה.

 • עישון במקום ציבורי או החזקת כלי עישון דלוק בניגוד לחוק - 1,000 ₪ קנס
 • אי הצבת שילוט האוסר עישון במקום / החזקת שילוט לא תקין - 5,000 ₪ קנס
 • הצבת מאפרה במקום האסור לעישון - 1,000 ₪ קנס
 • המחזיק במקום ציבורי חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עישון בתחום המקום הציבורי שבהחזקתו. אם לא עשה כן - 5,000 ₪ קנס

שוטרים או פקחים עירוניים שהוסמכו לכך, אחראים על אכיפת החוק ורשאים למסור דו"חות למעשן ו/או למחזיק במקום ציבורי.

מקומות ציבוריים רשאים למנות סדרנים למניעת העישון. החוק חל גם על מקומות עבודה פרטיים.

אסור להציב מאפרה במקום ציבורי. לשם הבהרה, מאפרה היא כלי המיועד לשמש להשלכת אפר ושיירי מוצרי עישון לתוכו.

בית המשפט הגדיר את אחריות בעל העסק במובן רחב יותר, ומצפה מבעל העסק בנוסף למפורט לעיל, גם לסרב לתת שירות לאדם המעשן בניגוד לחוק ואף לדרוש ממנו לעזוב את המקום, אם לא יחדל מביצוע העבירה.


איסור העישון מתייחס לכל מוצרי העישון, הכוללים בין השאר, סיגריות, סיגרים, מקטרת, נרגילה, סיגריות אלקטרוניות ואחרים.

אלו מקומות נחשבים כמקומות ציבורים לפי חוק ובהם העישון אסור

החוק אוסר לעשן במקומות הציבוריים המפורטים להלן:

 • אולם המשמש בדרך כלל לבית קולנוע, לתיאטרון, להופעות, לקונצרטים, לאופרה או למחול וכן חדר או אולם המשמש לדיון, להרצאה או לישיבות, וכן המסדרונות והאכסדרות, למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בהפסקות בידי הנהלת המקום, מלבד שעומד בתנאי החוק.

 • אולם קריאה וחדר קריאה בספריה הפתוחה לציבור, חוץ מן המקומות שהוקצו בידי הנהלת המקום שבהם יהיה העישון מותר, אם הוקצו, ובלבד שיש בהם סידורי אוורור תקינים והעישון בהם אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.

 • כל מקום במוסד חינוך לרבות חדר המוסד, מגורי תלמידים בטווח 10 מטר מהכניסה או מהיציאה.

 • מוסד להשכלה גבוהה או מוסד לחינוך על תיכוני שתלמידיו בגיל העולה על 18 שנים לרבות מגורי תלמידים למעט חדר נפרד שהוקצה לעישון וחדר מגורי המעשנים, חדרי הנהלה וסגל.

 • אוטובוס וזוטובוס; בפרט זה "אוטובוס" ו"זוטובוס" – כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א - 1961

 • מונית בעת שיש בה נוסעים; בפרט זה "מונית" – כמשמעותה בתקנות התעבורה, התשכ"א – 1961

 • רכבת, לרבות רכבת מקומית; לעניין פרט זה ופרט 9.ב "רכבת" ו"רכבת מקומית"- כהגדרתן בסעיפים 1ו 46- לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב - 1972

 • תחנת אוטובוס מקורה, לרבות סככה וכיוצא בזה, ותחנה מרכזית כהגדרתן בפקודת התעבורה, למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.

 • תחנת רכבת, לרבות רציף, למעט אזור שהוקצה לעישון בקצה הרציף וחד נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום, וכן תחנה של רכבת מקומית.

 • רכב המשמש להוראת נהיגה, כמשמעותו בתקנות התעבורה, בעת שיש בו תלמיד נהיגה.

 • חנות; מסעדה, מזנון, בית קפה, לרבות כל בית אוכל, בית משקה, מועדון, דיסקוטק או מקום אחר שבין עיסוקיו הגשת מזון או משקאות (כולם להלן - בית אוכל), למעט חדר נפרד לחלוטין, אם קיים, שהוקצה לעישון בידי הנהלת בית האוכל, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים ובלבד שעומד בתנאים הקבועים בחוק.

 • חדר או אולם פתוח לציבור המשמש לפעילות גופנית או לספורט. לרבות מגרשי ספורט.
  בריכת שחייה לרבות החצר שלה.

 • אצטדיון ספורט, למעט במקומות שהוקצו לעישון בידי הנהלת האצטדיון, אם הוקצו, כמפורט בחוק.

 • גני ילדים, מעון או בית ילדים והחצר - בטווח של 10 מטרים מהיציאה או הכניסה לגן.

 • גני שעשועים הפתוחים לציבור.

 • חדר או אולם הפתוחים לציבור בבנק, בבית דואר או בסוכנות דואר או במקום אחר המשמש לקהל או חדר, אולם או מסדרון המשמש להמתנה, למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום, לרבות חדר מדרגות ומעבר.

 • מקום עבודה, למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, לאחר התייעצות עם העובדים.

 • ״מקום עבודה״ - כל מקום בבניין שעובדים בו אנשים ושאינו משמש למגורים.

 • במשרדי רשות ציבורית, משרדים ממשלתיים, בתי משפט ובתי דין, רשויות מקומיות ומועצות דתיות; השטח הפתוח לציבור בקניון, למעט בית עסק המפורט במקום אחר בתוספת זו ולמעט חדר עישון נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.

 • אולם שמחות, למעט חדר נפרד לחלוטין, אם קיים, שהוקצה לעישון בידי הנהלת אולם השמחות במפורש,אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של אולם השמחות ושטחו אינו עולה על רבע של שטח הפתוח לציבור ובלבד שעומד בתנאים הקבועים בחוק.

 • גן אירועים, וכן איזור הנמצא מחוץ למבנה ומשמש את גן האירועים (להלן – אזור), למעט חלק של האזור שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שעומד בתנאים הקבעים בחוק.

 • מקלט ציבורי ומחסה ציבורי כהגדרתם בסעיף 11 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א - 1951

 • כל מקום בבניין של בית כנסת, כנסייה, ח'ילווה או מסגד בחצר שלו, למעט חלק של האזור שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון אינו מקורה בדרך כלשהי, לרבות בסככה וכיוצא בזה, שטחו רציף ואינו עולה על רבע ממקומות הישיבה באזור, ושאר האזור שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור.

 • כל מקום בבניין של מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) או של תנועת נוער.

 • כל מקום בית אבות או דיור מוגן, למעט בחדר מגורים, ובלבד שלא גר בו מי שאינו מעשן, ולמעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.

 • מקומות שנערכים בהם אירועים והופעות תחת כיפת השמיים בהם משתתפים למעלה מ- 50 איש, למעט חצר בית מגורים.

 • בשטח בית החולים או במרפאות, לרבות חצר המוסד בטווח של 10 מטר מהכניסה או מהיציאה ובחלק הפתוח לציבור בבית המרקחת.

 • חניון ציבורי מקורה או תת קרקעי.

 • גן חיות.

הערה: בתי החולים, מרפאות, משרדים ממשלתיים, חניונים, גני חיות ואירועים, רשאים לקבוע אזורי עישון  בטווח של 10 מטרים מהכניסה או מהיציאה בתנאי שלא יהוו מטרד בחלקים אחרים של המקום, למעט בתי מגורים/בניין מגורים.
חשוב להדגיש, כי אין חובה להקצות חדר עישון. האחריות למניעת חשיפת הציבור לעישון כפוי חלה גם על מניעת חשיפת העובדים במקום ציבורי.
בעל העסק חייב לתלות שילוט האוסר על העישון במקום וכן אסור להציב מאפרות במקום בו אסור לעשן.

 

הנחיות פעולה לבעל עסק הנתקל בעישון

מחזיק במקום ציבורי חייב לתלות שילוט האוסר על העישון במקום, לדאוג לתקינות השילוט וכן אסור עליו להציב מאפרות במקום בו חל האיסור לעשן. מומלץ להציב שילוט ברור בכניסה למקום האוסר על העישון במקום, בנוסף לשילוט המחויב על פי התקנות בתוך בית העסק.
 

כיצד תתבצע האכיפה של החוק?

פקחי אגף הפיקוח העירוני הוסמכו לביצוע אכיפה על פי החוק. הפקחים מגיבים לפניות / תלונות וכן פועלים בפעילות יזומה.


אם למרות נקיטת צעדים אלו, אדם מפר את הוראות החוק מומלץ לפעול על פי הצעדים הבאים:

 1. הפנה את תשומת לבו של המעשן לכך שהעישון אסור במקום ולשילוט האוסר על עישון, ודרוש בנימוס לחדול מיד מהעישון או לחילופין לצאת ולעשן מחוץ למקום.
 2. ציין בפני המעשן כי בכך שהוא מעשן הוא עובר על החוק וגורם גם לך לעבור על החוק, ושניכם עלולים להיקנס בשל כך ו/או להיתבע על ידי לקוחות.
 3. אם המעשן מסרב לכבות את הסיגריה, הסבר למעשן שהוא לא יקבל שירות אם ימשיך לעשן וכי הוא מתבקש לעזוב את המקום.
 4. אם המעשן מסרב להפסיק לעשן ו/או לעזוב את המקום, פנה למוקד הפיקוח העירוני והזמן פקח
 5. רשום תיעוד של האירוע, כולל תאריך, מקום ושעה, פרט את הצעדים שננקטו על מנת לטפל בו
  ואת תוצאות האירוע.

 

שמות מפקחים שהוסמכו ע"י ראש הרשות לפי חוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון התשמ"ג 1983 ולפי חוק סדר הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב 1982


הסמכת ראש המועצה": אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א(א) לחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983 (להלן " החוק") ולאחר שהוכשרו כדין, אני מסמיך כמפקחים לעניין הסמכויות המנויות בחוק את עובדי מועצה מקומית עספיא הרשומים להלן:

מר פריד עלו – מנהל רישוי עסקים ותברואן – טל : 052/6599642

 

לפי חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב – 1982 אני מודיע, כי מאחר שעבירות של הוראות סעיפי החוק נקבעו כעבירות קנס בהתאם לצו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס-מניעת העישון במקומות ציבוריים), התשס"ח 2007, החלטתי להסמיך את עובדי המועצה שהוסמכו כמפקחים כאמור לעיל למסור הודעת תשלום קנס או הזמנה למשפט מכוח סעיף 228 (ב) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), תשמ"ב -1982.


הסמכה זאת תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים בתפקידם.


הודעה זו היא הודעת שינון בעניין עובדי המועצה שכבר הוסמכו מכוח חיקוקים המצוינים לעיל ובאה להסיר אי הבנה או אי בהירות וכן היא באה להודיע על הסמכת עובדים חדשים.