הודעה על ביטול מכרז סיבים אופטיים

המועצה מקומית עספיא מודיעה בזאת על ביטול מכרז לפריסת סיבים אופטיים ואספקת שירותי אינטרנט מהיר ברחבי הישוב עספיא