שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
לאספקת שירותי ממונה בטיחות ויעץ בטיחות ספקים 31/05/2021 17/06/2021

עבור לארכיון המכרזים