שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
יועץ משפטי חיצוני קבוע ספקים 19/04/2021 10/05/2021
מכרז מסגרת הפעלת תחום חינוך לא פורמאלי ומרכז קהילתי ספקים 08/04/2021 22/04/2021
עבודות שיפוצים במרכז יום לקשיש - הארכה ספקים 18/03/2021 25/03/2021
ביצוע עבודות שיקום כבישים 6/2021 ספקים 17/03/2021 01/04/2021
מכרז התייעלות אנרגטית 2021 - החלפת פנסי רחובות ספקים 11/03/2021 25/03/2021
מכרז שיפוץ 4 גנים - הארכה ספקים 11/02/2021 24/02/2021
מכרז לניהול מחלקת גבייה, תפעול ואכיפה למועצה המקומית עוספיא - הארכה ספקים 07/02/2021 01/03/2021
מרכז יום לקשיש ספקים 28/01/2021 14/02/2021
מכרז שיפוץ 4 גני ילדים ספקים 28/01/2021 14/02/2021
הקמת ותחזוקת מתקני אנרגיה סולארית ספקים 21/01/2021 04/02/2021
רכז מוביל מרכז נעורים כח אדם 23/11/2020 05/12/2020
מדריך מרכז נעורים כח אדם 23/11/2020 05/12/2020
עו"ס מרכז נעורים כח אדם 23/11/2020 05/12/2020
דרושים למועצה המקומית כח אדם 23/11/2020 03/12/2020
ליווי ויעוץ הקמת מתקני אנרגיה סולארית על גגות מבנים 22/10/2020 29/10/2020
מכרז 11/2018: קצין/ת ביקור סדיר כח אדם 08/01/2019 22/01/2019
פניה לקבלת הצעות לעוזר מהנדס בנושאים אסטרטיגיים כח אדם 07/06/2018 21/06/2018
מכרז 03/2018: רכז מערבות חברתית כח אדם 07/03/2018 17/03/2018
מכרז 01/2018: רכז/ת בי"ס כעוגן בקהילה כח אדם 24/01/2018 08/02/2018
מכרז 02/2018: רכז/ת תכנית חוגים ברשות כח אדם 24/01/2018 08/02/2018
מכרז 09/2017: עוזרות לגננות בגני טרום חובה כח אדם 18/11/2017 29/11/2017
מכרז 08/2017: כח אדם 14/10/2017 28/10/2017
רכז מרכז נעורים כח אדם 24/05/2021
מדריך נוער מרכז נעורים כח אדם 24/05/2021

חזור למכרזים פעילים