מצ"ב טופס להגשת בקשה לבדיקת זכאות לתווי מזון לפי אמות מידה לחלוקת תלושי מזון- להורדת הטופס טופס בקשה.pdf

כמו כן : מצ"ב אמות המידה לחלוקה ( עמ' 3 - ממוצע הכנסה לפי מספר נפשות ) - אמות מידה להגשת בקשה תווי מזון.pdf

תושב/ת הרואים את עצמם העונים על אמות המידה מוזמנים להוריד את הטופס ולהגיש את הבקשה