בימים אלה מפורסם מכרז להפעלת סוכונות הדואר עספיא

לצפייה בפרסום פרסום מכרז דואר עספיא.pdf