המועצה מקומית עספיא מודיעה בזאת על ביטול  מכרז לפריסת סיבים אופטיים ואספקת שירותי אינטרנט מהיר ברחבי הישוב עספיא