מצ"ב קישור למכרזי כוח אדם – אשכול מפרץ חיפה

להלן המשרות המגויסות: 

  1. מנהל אגף קיימות  
  2. מנהל מחלקת פיתוח חברתי 
  3. מנהל אגף פיתוח כלכלי  

את המכרזים ניתן למצוא באתר האינטרנט של האשכול hamifrats.org.il תחת קטגוריית "מכרזים". 

  או בקישור הבא : מכרזי כוח אדם 

כל שאלה ניתן לפנות לעוזרת המנכ"ל, מורן בורשטיין-moranb@hamifrats.org.il