להלן פרסום מכרז  חיצוני - מועצה המקומית עספיא :

 

מכרז מס'

תיאור המשרה

% משרה

46/2021

מנהל מחלקת ספורט

100%

 

הערות :

  1. המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד
  2. תנאי סף לתפקידים שלעיל וטפסים להגשת מועמדות ניתן לקבל במשרד מזכיר המועצה או במשרד מנהל משאבי אנוש  בין הימים ראשון – חמישי  בין השעות 09:00 בבוקר עד 14:00
  3. לידיעתכם רק מועמדים העומדים בתנאי הסף יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.
  4. הבקשות למועמדות יוגשו למשרד - מזכיר המועצה המקומית , במעטפות סגורות בשני  עותקים עד יום ראשון  ה- 17/10/2021  בשעה 14:00 .