תופעת הכלבים המשוטטים ללא בעליהם וגללי הכלבים שאינם נאספים מהווים מטרד סביבתי ותברואתי הפוגע באיכות החיים ביישוב.

בנוסף לכך, הכלבים המשוטטים לבדם מטילים פחד וחשש בקרב ילדים ואנשים מבוגרים.

הטענה כי *"הכלב לא מזיק לאף אחד"* היא מוטעית ואף מנוגדת להוראת החוק.

האחריות שהכלב לא ישוטט חופשי מוטלת על בעליו.

החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג- 2002 (להלן: "חוק להסדרת הפיקוח על כלבים") קובע בסעיף 11 (א) כי

*"המחזיק בכלב לא יאפשר את יציאתו מתחומי החצר, אלא אם הכלב מוחזק בידי אדם המסוגל לשלוט בו"*

בסמכות הרשות להטיל על בעליו של כלב שתועד משוטט קנס כספי בסך *500 ₪*, בהתאם לקבוע בתקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי- כלבת ופיקוח על כלבים), תשס"ז- 2007.

בנוסף, הוטרינר הרשותי ו/או מפקח מטעם הרשות רשאי ללכוד כלב שאינו מוחזק על פי הוראות החוק והתקנות ולהעבירו למאורות הרשות. *הוצאות הלכידה וההחזקה חלים על פי חוק על בעליו של הכלב*.

*בסמכות הרשות להטיל על בעליו של כלב שלא רשום ברישומי הרשות קנס כספי בסך 500 ₪*

*בסמכות הרשות להטיל על בעליו של כלב שלא מחוסן נגד כלבת קנס כספי על סך 1500 ₪*

*בסמכות הרשות להטיל על בעליו של כלב בגין החזקת כלב ללא רישיון קנס כספי על סך 500 ₪*

היחידה הווטרינרית פועלת רבות בטיפול בתופעת הכלבים המשוטטים. חלק מהפעילות הינה הגברת אכיפה, זמינות של סיורים שגרתיים ולא רק על סמך קריאה.

המועצה משקיעה משאבים רבים בהתמודדות בתופעה (סיורים יזומים בשגרה, מתן מענה לפניות תושבים, לכידה ופינוי מ"משוטטים" מהיישוב, אכיפה מוגברת ומתן קנסות.

אנו מבקשים להדגיש כי לצד דאגה לרווחת החיות ומתן מקום של כבוד לכלב כידידו הטוב של האדם, עלינו לזכור שהחזקת כלב כחיית מחמד אינה עניין של מה בכך ודורשת אחריות, מחויבות, מסירות והשקעה של זמן וכסף על מנת לדאוג לו.

סרטון  - תופעת שוטטות כלבים

דרכים ליצירת קשר

וטרינר רשותי

סלאח כבהא

0505877221