כשירות נוסף לציבור והרצון במעורבותו בנעשה בין כותלי הרשות המקומית וכחלק מהשקיפות בה דוגלת המועצה המקומית עספיא. הותקנה מערכת צילום וידיאו באולם ישיבות מליאת המועצה בנוסף להקלטות קול ורישום תמליל שבוצע עד היום.

לצד פרסום פרוטוקולי המליאות שקיים באתר המועצה, יפורסמו גם הקלטות המליאה.

כתובת האתר  WWW.ISIFYA.CO.IL

"המועצה המקומית עספיא תמשיך לפעול בשקיפות מלאה ומתוך אמונה שהמידע המצוי ברשות הינו נחלת התושבים"